Glaukooma

Silmänpaine

Silmä on kuin elastinen pallo, jonka täytteenä on jatkuvasti kiertävää nestettä, jota kutsutaan kammionesteeksi. Neste muodostuu värikalvon takana sädekehässä ja sieltä se virtaa läpi mustuaisaukon ja virtaus jatkuu värikalvon editse kohti kammiokulman ”viemärirakenteita”. Sitä kautta neste siirtyy silmän seinämän kautta verenkiertoon. Jos nestettä muodostuu enemmän kuin sitä suodattuu pois, niin silmänpaine nousee. Tämä nestekierto on silmän sisäistä, eikä sillä ole mitään tekemistä kyynelnestetuotannon kanssa.

Mikä on Glaukooma?

Glaukooma on näköhermoa rappeuttava sairaus, joka on usein yhteydessä liian korkeaan silmänpaineeseen. (Normaali silmänpaine on 10 – 21 mmHg.) Näköhermo on kuin verkkokalvoa ja aivoja yhdistävä kaapeli, joka sisältää hermosäiekimppuja (yli miljoonan silmää kohden). Kohtaa, jossa näköhermo yhdistyy silmän takaosaan, sanotaan papillaksi eli näköhermon pääksi. Papillan hyvinvointi on mm. riippuvainen silmän verenkierrosta. Jos silmänpaine nousee kovin korkeaksi, niin silmän verenkierto heikkenee. Jokainen hermosäie kuljettaa tietoa verkkokalvolta aivoihin, jossa muodostetaan kuva ympäristöstä. Näkökentällä tarkoitetaan sellaista koko kuvaa, jonka voimme nähdä ympäristöstä liikuttamatta katsettamme.

Syitä ja seurauksia

Kun näköhermon säikeet vaurioituvat, niin näköhermon päässä nähdään ”kuoppa” puuttuvien hermosäikeiden alueella. Näkökenttään tulee vastaaviin kohtiin sokeita alueita eli skotoomia, näkökenttäpuutoksia. Taudin alkuvaiheessa nämä puutokset ovat pieniä, eivätkä ole aistittavissa. Vasta isot skotoomat pystytään aistimaan, ja tällöin tauti on jo pitkälle edennyt ja näköhermossa on merkittävä vaurio. Pahimmassa tapauksessa näköhermo vaurioituu täysin ja silmä sokeutuu. Taudin ennusteen kannalta on tärkeää, että glaukooma todetaan ajoissa ja näkövammaisuutta ennaltaehkäisevä hoito päästään aloittamaan.

Glaukoomatyypit

Krooninen avokulmaglaukooma
Toiselta nimeltään primaari avokulmaglaukooma ja on kaikkein yleisin glaukoomamuoto. Se on yhteydessä kammionesteen ulosvirtauskanavien vanhenemiseen, jolloin nesteen poistuminen hidastuu ja silmänpaine nousee. Korkean paineen seurauksena näköhermo vähitellen vaurioituu ja näkökenttään tulee puutoksia. Suurin osa avokulmaglaukoomista on yhteydessä korkeisiin silmänpaineisiin.
On olemassa myös harvinaisempi ns. normaalipaineinen glaukoomamuoto, jossa silmänpaineet ovat normaaleissa lukemissa, mutta kuitenkin näköhermo vaurioituu ja näkökenttään tulee puutoksia.

Sulkukulmaglaukooma
Seurausta kammiokulman ahtautumisesta, jolloin kammionesteen virtaus voi äkillisesti tukkeutua. Oireet ovat rajuja ja potilas yleensä hakeutuu nopeasti lääkärin hoitoon. Oireita ovat: näön hämärtyminen, värilliset renkaat valojen ympärillä, kova silmäkipu, päänsärky ja pahoinvointi.

Sekundaariglaukooma
Aiheuttaja voi olla silmävamma, tulehdus, kasvain, jokin lääkitys tai verenkiertohäiriöt. Tällöin kammionesteen ulosvirtauskanavien vaurioitumisesta aiheutuu silmänpaineen nousu. Hoito voi olla haastavaa.
Suomalaisilla esiintyy paljon ns. kapsulaariglaukoomaa, jossa iiriksen reunalla ja mykiön pinnalla nähdään ”hilsetystä”. Pigmenttiglaukoomassa taas kammiokulman tukkii silmästä irtoava pigmentti.

Synnynnäinen glaukooma
Ilmenee heti syntymän jälkeen ja on seurausta kammiokulmarakenteiden kehityshäiriöstä.

Miten glaukooma diagnosoidaan?

Useimmiten glaukoomadiagnoosi tehdään aikuisiässä. Glaukooma on tavallisesti hyvin pitkään oireeton ja siksi diagnoosi tehdäänkin usein sattumalöydöksenä, kun potilas on hakeutunut tutkimuksiin jonkin muun syyn takia.

Riskitekijöitä ovat: ikä, kohonnut silmänpaine, sukurasite, pseudoeksfoliaatio eli linssin hilseily ja likitaitteisuus.
Diagnoosin tekemiseen tarvitaan silmänpaineen mittaus (yleensä useita mittauksia), kammiokulmarakenteiden tutkimus eli gonioskopia, näköhermonpään tutkimus (ja valokuvaus ja/tai OCT tutkimus, joista OCT on viimeaikaisten tutkimusten mukaan osoittautunut seurannassa ja diagnostiikassa varsin luotettavaksi menetelmäksi) sekä näkökenttätutkimus. Muina tutkimuksina tehdään tarvittaessa sarveiskalvon paksuuden mittaus ja hermosäiekuvaus.

Hoito

Hoito on säännöllistä ja tavallisesti koko eliniän kestävää. Glaukooma on monimutkainen sairaus ja siksi pelkkä silmänpaineen mittaaminen ei riitä seurannaksi. Samoilla painearvoilla voi olla eri potilailla erilaisia vaikutuksia ja tautia hoidetaan näin ollen aina yksilöllisesti seuraten silmänpaineen lisäksi näköhermon päitä ja näkökenttiä. Jos vaurio on syntynyt, niin se on yleensä pysyvä. Hoidon tarkoituksena on estää lisävaurioiden syntymistä ja siten estää tautia etenemästä näkövammaisuuden asteelle. Hoitomuotoina käytetään lääkehoitoa, laseria ja kirurgiaa.

1 ) Lääkehoito toteutetaan tavallisesti paikallisesti silmään tiputettavina silmätippoina. Etenkin hoidon alkuvaiheessa tipoista voi aiheutua paikallisärsytystä, mutta oireet useimmiten helpottavat lääkityksen jatkuessa. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös suun kautta otettavia tabletteja. Yleensä tabletit ovat tilapäiskäytössä, koska niillä on ikäviä sivuvaikutuksia, kuten sormien pistelyä ja pahoinvointia.

2 ) Laserhoitoa käytetään tavallisesti, jos lääkehoidolla yksistään ei saada riittävää vastetta tai sitä ei jostain syystä pystytä toteuttamaan esim. yliherkkyyksien takia.

3 ) Kirurgia tähtää pelkästään paineen alentamiseen. Jo syntynyttä vauriota tai näkövammaisuutta ei pystytä edes kirurgisesti parantamaan. Painetta alentaviin leikkauksiin ryhdytään, jos muilla hoitomuodoilla ei ole tarpeeksi tehoa. Kirurgiaa ei pidetä ensisijaisena hoitomenetelmänä, koska siihen liittyy eniten riskejä.

Ennuste

Glaukooman eteneminen on aina yksilöllistä ja hyväksyttävä painetaso haetaan kunkin potilaan kohdalla aina seuraamalla näköhermon päiden muutoksia ja näkökenttiä. Ennusteen kannalta tärkeää on taudin varhainen toteaminen ja hyvin toteutettu seuranta.

(Lähde: European Glaucoma Society patient information)

 • Lafont
 • Öga
 • Polaroid
 • Frost
 • inface
 • Paul Frank
 • BlueBay
 • Faceaface
 • O'Neill
 • Kenzo
 • Blac
 • Mexx
 • Maui Jim
 • KunoQvist
 • Koali
 • Julbo
 • RayBan
Olemme avoinna ma-pe 9-17, la 9-13
(03) 511 4109